Loader
Algemene voorwaarden
keepersschool venlo.keepersschool,John Roox, keepen,trainen Keeper
16020
page-template-default,page,page-id-16020,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. 1. Definities
    • In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.

Cursus:Serie van trainingen die door Keepersschool Venlo e.o wordt aangeboden.Hieronder vallen de basiscursus, gevorderden, gevorderden+ en prive-trainingen.

Training op locatie:Training verzorgd door de Keepersschool Venlo eo op de afgesproken locatie.

Prive training: Training met maximaal 2 keepers verzorgd door Keepersschool Venlo eo.

Deelnemer:Persoon die gebruikt maakt van de diensten van de Keepersschool Venlo eo.

 

  1. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende diensten van Keepersschool Venlo eo. : cursussen, trainingen op locatie en prive- trainingen.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op diensten van Keepersschool Venlo eo. waarbij derden betrokken worden.

2.3 De diensten van Keepersschool Venlo eo worden verzorgd op een door

Keepersschool Venlo eo bepaalde locatie.

2.4 Een overzicht van de diensten wordt gepubliceerd op de website van Keepersschool Venlo eo.

  1. Aanmelding & Inschrijving

 

3.1 Aanmelding voor deelname aan cursussen van Keepersschool Venlo eo kan alleen door insturen van het volledig en ondergetekende inschrijfformulier.

3.2 Aanmelding voor basiscursus is voor iedereen open. Deelname aan de gevorderden cursus kan alleen na het voltooien van de basis cursus mits door een proeftraining aangetoond dat men voldoet om deel te nemen aan de gevorderden cursus.

3.3 De aanmeldingen worden geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximale aantal deelnemers is bereikt.

3.4 Wanneer een aanmelding is ontvangen sturen wij een ontvangst bevestiging op het bij ons bekende mailadres.

 

  1. Betalingsvoorwaarden & Procedure

4.1 Bij de ontvangst bevestiging zit de factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus vermeld staat.

4.2  Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.

4.3  Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn kan de inschrijving komen te vervallen.

 

Afmelding & Administratiekosten

4.4  Met inzending van het inschrijfformulier heeft de desbetreffende deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus. Na deze opgave is restitutie van het inschrijfgeld als volgt samengesteld.

– schriftelijk afmelden kan kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de cursus

– bij schriftelijke afmelden tussen 2-4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursus bedrag gefactureerd.

– bij schriftelijke afmelding binnen 2 weken voor aanvang van de cursus   wordt 100% van het bedrag gefactureerd en is geen( gedeeltelijk) restitutie mogelijk.

4.5 In geval van langdurige ziekte of blessure kan de deelnemer ( of in geval van minderjarigheid de ouder/verzorger van de deelnemer) contact opnemen

met Keepersschool Venlo eo en wordt samen gezocht naar een passende oplossing gezocht. De uiteindelijke over de invulling van de oplossing wordt door Keepersschool Venlo eo genomen.

 

4.6  Keepersschool Venlo eo behoudt het recht tot het eventueel afgelasten dan wel verplaatsen( tijd/locatie) van een cursus in geval van de weersomstandigheden of onveiligheid die een normale training niet mogelijk maken.

4.7  Bij afwezigheid van de deelnemer tijdens een training wordt geen geld terug gestort.

 

  1. Aansprakelijkheid/Gedrag

5.1 Deelname aan diensten van Keepersschool Venlo eo geschiedt altijd op eigen risico. De Keepersschool Venlo eo is nooit aansprakelijk voor tijdens een cursus opgelopen lichamelijk letsel.

5.2  Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Keepersschool Venlo eo, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

5.3 Keepersschool Venlo eo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en materiële schade.

5.4 Keepersschool Venlo eo is club onafhankelijk en derhalve gast op Sportpark ‘’Arenborg’’ dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.5 Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met de trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernielingen en/of beschadigingen door een deelnemer zullen de eventuele kosten van vervanging/herstel op de desbetreffende deelnemer worden verhaald.

5.6 De deelnemer dient op de door Keepersschool Venlo eo aangegeven tijd aanwezig te zijn.

5.7 Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer(s) begeleiders, overige deelnemers en publiek.

5.8 Keepersschool Venlo eo is gerechtigd om zonder opgaaf van reden deelnemers te weigeren, indien zulk noodzakelijk wordt geacht in verband met capaciteit, de veiligheid , de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d.

 

  1. Foto’s/Video

Keepersschool Venlo eo behoudt het recht om gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals website , presentaties en dergelijke.

 

  1. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Keepersschool Venlo eo en deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing .Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt gegeven en of wanneer de deelnemer in het buitenland woont of gevestigd is.

  1. Disclaimer

 

8.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.

8.2 Keepersschool Venlo eo en haar medewerker(s) zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de cursussen of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording en verlies van zaken ( diefstal, vergeten van materialen en dergelijke)kan niet op Keeperschool Venlo eo worden verhaald.